Co nas wyróżnia

Zdefiniowanie Państwa potrzeb to pierwszy krok w celu zapewnienia należytego bezpieczeństwa na danym stanowisku pracy. Właściwy wybór środków BHP powinien być poprzedzony zebraniem i analizą informacji bezpośrednio związanych z potrzebami na danym stanowisku pracy. Oferuję państwu rzetelną analizę potrzeb w celu optymalizacji kosztowej i jakościowej środków ochrony indywidualnej przy zachowaniu należytego poziomu bezpieczeństwa oraz doradztwo w zakresie ich stosowania.

HELMAT BHP specjalizuje się w doborze środków ochrony dłoni i przedramienia.

Urazy dłoni należą do najczęstszych wypadków przy pracy, a celem mojej działalności jest minimalizowanie ich ryzyka występowania poprzez zapewnianie optymalnej ochrony.

Wyróżnia nas:
– Szczegółowa znajomość właściwości ochronnych dzianych rękawic oraz ochron przedramienia
– Wiedza o surowcach, z których są wykonane oraz znajomość procesu produkcyjnego

Gwarantujemy Państwu:
– Wysoką i stabilną jakość produktów
– Ciągłość i terminowość dostaw
– Niezbędną dokumentację produktów, tj. certyfikaty, deklaracje zgodności czy instrukcje użytkowania
– Rzetelną analizę potrzeb na stanowisku pracy
– Rzetelną analizę stosowanych środków ochrony indywidualnej